CBR Gevaarherkenning - Auto theorie-examen

Gevaarherkenning

Sinds 2009 maakt het onderdeel gevaarherkenning deel uit van het CBR auto theorie-examen. Gevaarherkenning is een onderdeel waarin getoetst wordt of je in de praktijk op diverse situaties kunt inspelen. Op deze manier kijkt het CBR of je in staat bent om mogelijk gevaarlijke verkeerssituaties vroegtijdig te herkennen, opmerken en te voorspellen. Het CBR kan hierdoor inzien of jij weet hoe je gevaar herkent en of je er ook op de juiste manier naar handelt. In het verkeer moet je namelijk in staat zijn om mogelijk gevaarlijke verkeerssituaties te lezen en het gevaar af te wenden.

Gevaarherkenning in het CBR theorie-examen

Door middel van gevaarherkenning zorg jij ervoor dat jij, de inzittende en mede weggebruikers op een veilige manier aan het verkeer kunnen deelnemen. Tijdens het theorie-examen krijg je 25 vragen, waarin er sprake van een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie is. Het is aan jou de taak om het gedrag van de bestuurder te bepalen, zodat er geen gevaarlijke situatie ontstaat of een ongeval gebeurd.

Gevarenherkenning is een onderdeel dat niet voorgelezen wordt. Het CBR toont tijdens het auto theorie-examen een beeld waarin de verkeerssituatie zichtbaar is. Als cursist heb je drie antwoordmogelijkheden, namelijk: remmen, gas los laten of niks doen. Bij iedere vraag dien je binnen 8 seconden antwoord te geven, waardoor je leert om in een korte tijd de juiste beslissing te nemen. Binnen deze 8 seconden geef jij aan wat jij in de desbetreffende zou doen.

Gevarenherkenning online oefenen

Gevarenherkenning is een onderdeel dat veel leerlingen lastig vinden, omdat je in een split second de verkeerssituatie moet analyseren en de juiste keuze moet nemen. Zo ontstaat er al snel twijfel tussen de drie antwoord mogelijkheden, omdat meerdere antwoorden voor jou het antwoord kunnen zijn. Daarom is het belangrijk om gevaarherkenning voorafgaand aan je CBR theorie-examen te oefenen. Bij 100% Geslaagd kan je door middel van CBR proefexamens effectief de theorie-examens oefenen. Hierdoor ontwikkel je inzicht en herkenning van vragen en situaties, zodat je tijdens het auto theorie-examen meer ervaring en kennis hebt.

Test hier je kennis met de CBR oefen theorie-examens

Wanneer kies je voor remmen, gas loslaten of niks doen?

Tijdens het onderdeel gevarenherkenning heb je drie antwoordmogelijkheden, maar wanneer kies je nu voor welk antwoord? Om je hier antwoord op te geven staan we stil bij de drie antwoordmogelijkheden, zodat je een goed beeld van de betekenis per antwoord hebt.

Remmen

Wanneer er direct een gevaarlijke situatie ontstaat en er iets zal gebeuren als jij niet remt, dan kies je voor het antwoord remmen. Er is dan sprake van een situatie waarin je de rem relatief hard moet indrukken om tot stil stand te komen of direct snelheid af te nemen.

Dit zijn een aantal verkeerssituaties waarbij je als automobilist dient te remmen:

 • Bij obstakels op de rijbaan
 • Bij het ontstaan van een file
 • Bij grote snelheidsverschillen
 • Bij tegenliggers op smalle wegen
 • Voor het nemen van scherpe bochten
 • In drukke gebieden als scholen en centra
 • Bij onoverzichtelijke en gevaarlijke kruispunten
 • Bij het inhalen en tegelijk passeren van tegenliggers
 • Op het moment dat zwakkere of instabiele verkeersdeelnemers deelnemen

Gas loslaten

Kies voor gas loslaten als er iets zou kunnen gebeuren. Je reageert dan op een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie, door rustig te blijven. Dit zorgt ervoor dat je als automobilist meer tijd hebt om de situatie te analyseren en in te schatten.

Gas loslaten komt vaak voor bij verkeerssituaties als:

 • Als er mogelijk gevaar is
 • Wanneer de snelheid aangepast is
 • Wanneer je de verkeerssituatie niet vertrouwd
 • Wanneer je de verkeerssituatie niet goed kunt overzien

Niks doen

Wanneer er geen acuut gevaar dreigt en je ook geen situatie opmerkt die mogelijk tot gevaar kan leiden, dan kies je voor het antwoordmogelijkheid: niks doen. Je laat op dat moment dus geen gas los of remt niet. Als automobilist blijf je met dezelfde snelheid de autorit voortzetten.

Niks doen komt vaak voor bij verkeerssituaties als:

 • Als er geen direct gevaar is
 • Als er weinig of geen snelheidsverschil is
 • Als er een uitwijk of vluchtmogelijkheid is
 • Als je een goed overzicht van de situatie hebt
 • Als er voldoende ruimte is om je handelingen uit te voeren

Oefen gevaarherkenning online

Oefen het gedeelte gevaarherkenning van het CBR auto theorie-examen online bij 100% Geslaagd. Door middel van onze online theoriecursus leer jij snel en effectief de examenstof en kan je op een leuke en interactieve manier jouw kennis met CBR-proefexamens testen. Op deze manier leer je de CBR-vraagstelling kennen, waardoor jij jouw slagingskans voor het officiële auto-theorie examen vergroot.

Klik hier om online het auto theorie-examen te oefenen en direct te slagen!

Reactie plaatsen