auto theorie oefenen

Belangrijkste onderdeel van het auto theorie-examen

Wanneer je het auto theorie-examen bij het CBR afneemt, hoef je dit niet geheel foutloos te maken. Gelukkig niet, want er is slechts een klein percentage dat het CBR auto theorie-examen foutloos aflegt. Per onderdeel verschilt het hoeveel fouten je tijdens het theorie-examen mag maken. Daarom heeft 100% Geslaagd een overzicht voor jou gemaakt van de onderdelen van het auto theorie-examen en welk onderdeel het belangrijkste is om te kennen.

De onderdelen van het auto theorie-examen

De vragen van het auto theorie-examen worden verdeeld in drie categorieën namelijk: gevaarherkenning, verkeerskennis en verkeersinzicht

Het onderdeel gevaarherkenning bestaat uit 24 vragen, waarvan je er minimaal 13 goed moet beantwoorden. Bij dit onderdeel toetst het CBR namelijk of je in staat bent om in diverse situatie gevaar te herkennen en hierop kunt anticiperen. Bij het onderdeel verkeerskennis krijg je 12 vragen, waarvan je er minimaal 10 goed moet beantwoorden. In dit onderdeel wordt jouw kennis van de theorie van het auto theorie boek getest. Tot slot, heb je het onderdeel verkeersinzicht. Bij het onderdeel verkeersinzicht krijg je 28 vragen. Hier moet je minimaal 25 theorie examenvragen goed moet beantwoorden.

Het belangrijkste onderdeel van het auto theorie-examen

Wanneer we naar de onderdelen van het auto theorie-examen kijken, zien we dat je op het onderdeel gevarenherkenning de meeste fouten mag maken. Dit komt doordat je op dit moment nog lerende bent en dus niet alle situaties van de praktijk direct kan inschatten. Het CBR vindt het wel ontzettend belangrijk dat je de theorie machtig bent. Hierdoor mag je op onderdelen als verkeerskennis en verkeersinzicht weinig fouten hebben.

De onderdelen van het auto theorie-examen kan je het beste oefenen door middel van online oefenexamens. Wanneer je een vraag verkeerd ingevuld hebt, zie je direct de toelichting van de fout en waarom een ander antwoord wel goed is. Hierdoor leer je snel en effectief van je fouten, zodat de onderdelen beter gestudeerd en onderhouden worden. Het is dan ook aan te raden om zo snel mogelijk met het maken CBR proefexamens te beginnen.

Reactie plaatsen